Sathi Kaplama

Sathi Kaplama
Sathi Kaplama

Sathi Kaplama

_

Sathi kaplama asfaltlar, sıcak karışım asfalta göre daha uygun maliyet ve yapım hızlılığı nedeniyle tercih edilen kaplama türlüdür. Sathi kaplamalar yapım tekniği olarak bağlayıcının ve agreganın peşpeşe serildiği tiplerdir.

Asfalt emülsiyonları yola asfalt distribitörü ile püskürtülür. Üzerine hemen ardından mıcır serilir ve silindirlenir. Sathi kaplama tek ya da birkaç (2 veya 3)tabaka olarak gerçekleştirilir. Bu tip kaplamalar granüler temel üzerine veya mevcut kaplama üzerine uygulanabilir.

Sathi kaplamaların, çeşitli uygulama tipleri ve yapım teknikleri vardır. Ancak, uygulamada çok katlı yapım tekniği kullanıldığı takdirde sağlanacak avantajlar;

  • Ardarda serilen asfalt emülsiyonu, mıcır ile iyi bir bağlantı kuracağından, kaplama kalitesine olumlu etki eder.
  • İkinci ve üçüncü katlarda kullanılan agrega boyutu gittikçe küçüleceğinden boşluklar doldurularak daha düzgün bir yüzey oluşur.
  • Toplam kalıntıdaki asfalt dağılımı daha düzgün olduğundan ayarsızlıklar giderilir ve geçirimsizlik tam olarak sağlanır.